Algemene Voorwaarden

Het is onze bedoeling om duidelijk en eenvoudig de verantwoordelijkheden die wij bij Alaturka Yachting & Travel / Stort Travel Ltd, jachthaven, Korfez Apt nr. 21/A, Fethiye, Mugla Turkije, (Vereniging van Turkse Reisbureaus, licentie 6472) (hierna aangeduid als ”Alaturka, ons of wij") t.a.v. u dragen (de Klant), uw erfgenamen, uitvoerders en rechtverkrijgenden en een lid van uw groep en hun erfgenamen, executeurs en rechtverkrijgenden ("de Klant”) en waarin de Klant aan ons verantwoording aflegt wanneer een contract tussen ons wordt opgesteld. U dient daarom de inhoud te lezen en te begrijpen.


Alle reizen vermeld op de Alaturka websites, brochures en in de winkel worden verkocht door Alaturka Yachting & Travel Ltd als een agent van de lokale touroperators, evenals onze eigen lokale tours. Uw contract wordt met Alaturka afgesloten, als agent van andere touroperators. Wij zijn lid van TURSAB wat betekent dat u het voordeel van assistentie van TURSAB heeft en van de Gedragscode. Veel van de reizen die wij verkopen zijn beschermd in het geval van faillissement van de reisorganisatie. Vraag ons over de bescherming die van toepassing is op uw reservering. Alaturka's excursies en rondleidingen worden verkocht onder de volgende voorwaarden ("deze Voorwaarden”).


Alaturka Cruises, Alaturka Bus, Alaturka Yachting, Turkije Boutique Tours en Alaturka Turkije zijn geregistreerde handelsmerken van en worden geëxploiteerd door Alaturka Yachting & Travel/Embark Travel Ltd.


Alaturka accepteert boekingen onder de volgende reisvoorwaarden.

Een ”Klant” is alle genoemde personen op het boekingsformulier van plan om te reizen met Alaturka.


Een 'Product” is een service verkocht door Alaturka Travel.

Alle Klanten worden geacht alle reisvoorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

Om een boeking te bevestigen vereist Alaturka dat de agent mondelinge of schriftelijke toestemming van de Klant heeft ontvangen. In de meeste gevallen zal een borg gevraagd worden om een reservering te bevestigen. Een overeenkomst tussen de Klant en Alaturka ontstaat wanneer Alaturka de boeking schriftelijk of mondeling heeft bevestigd en een Bevestiging heeft uitgegeven. De persoon die met de boeking instemt (die deze voorwaarden omvat) garandeert dat hij/zij de volledige bevoegdheid heeft om dit te doen in naam van alle personen waarvan de namen daarop verschijnen, en bevestigt dat al deze personen zich volledig bewust zijn van deze voorwaarden en omstandigheden en deze begrijpen. De genoemde overeenkomst, met inbegrip van alle zaken die van het toenemen, is onderworpen aan de Turkse wet en de exclusieve bevoegdheid van de Turkse rechtbanken. Werknemers of vertegenwoordigers van Alaturka hebben niet het recht een van deze voorwaarden te wijzigen, te wijzigen of ervan af te zien, noch enige aansprakelijkheid namens Alaturka te ondernemen, tenzij deze schriftelijk en door een directeur van Alaturka ondertekend is. Alaturka behoudt het recht om naar eigen goeddunken en zonder verdere uitleg een boeking te weigeren.


Wijzigingen en annuleringen door Klanten

Klanten kunnen op elk moment annuleren. De opzegging gaat in op het moment dat Alaturka een schriftelijk verzoek van de Agent ontvangt of voor rechtstreekse boekingen van de Klant, en de volgende annuleringskosten zijn van toepassing.

 

PRIVÉCHARTERS:

61+ dagen voor vertrek - 30 % van het product.

46-60 dagen voor vertrek - 40 % van het product.

0 tot 45 dagen voor vertrek - geen restitutie wordt gegeven.

Er wordt geen restitutie gegeven voor een gedeeltelijk gebruikt product


CABIN CRUISES & CHARTERS:

30+ dagen voor vertrek - 50% van de aanbetaling

15 tot 29 dagen voor vertrek - 75 % van de aanbetaling

0 tot 14 dagen voor vertrek - geen restitutie wordt verleend

Er wordt geen restitutie gegeven voor een gedeeltelijk gebruikt product.


TURKIJE TOURS & PAKKETTEN:

30+ dagen voor vertrek - 50% van de aanbetaling

15 tot 29 dagen voor vertrek - 75 % van de aanbetaling

0 tot 14 dagen voor vertrek - geen restitutie wordt verleend

Er wordt geen restitutie gegeven voor een gedeeltelijk gebruikt product.


VOLLEDIG BETAALDE OP MAAT GEMAAKTE TURKIJE REISROUTES:

30+ dagen voor vertrek - 20 % van het product.

15 tot 29 dagen voor vertrek - 30 % van het product.

0 tot 14 dagen voor vertrek - 75 % van het product.

 Er wordt geen restitutie verleend voor gedeeltelijk gebruikt product.


FERRIES:

30+ dagen voor vertrek - 15 % van het product

15 tot 29 dagen voor vertrek - 20 % van het product.

0 tot 14 dagen voor vertrek - geen restitutie wordt verleend

Er wordt geen restitutie verleend voor gedeeltelijk gebruikt product.


Nadat de boeking is bevestigd voorgestelde wijzigingen moeten worden geschreven door ”de Hoofdklant” en er zullen geen kosten zijn voor eventuele wijzigingen. Alle verzoeken tot veranderingen kunnen niet worden gegarandeerd en zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

Als een of meerdere leden van de groep verhinderd is om reizen wegens dood, letsel of ernstige ziekte van de Klant, familielid of vriend, ontslag of juryservice, kan het mogelijk zijn om de boeking over te dragen aan een andere geschikte persoon of vertrekdatum of tour met een soortgelijke standaard en kosten, mits de kennisgeving is bevestigd door Alaturka.

Als door Alaturka geld verschuldigd is aan de Klant, zal het terug te betalen bedrag wordt berekend volgens de voorwaarden in Artikel 3.1 en met inachtneming van het bewijs van buitengewone omstandigheden. Alle gemaakte bankkosten voor de verwerking/overzetten van het gecrediteerde bedrag aan de Klant vallen onder de verantwoordelijkheid van de Klant.


Informatie en Prijsbeleid

Voordat een boeking is bevestigd, behoudt Alaturka zich het recht voor om brochure, website en in-store prijzen als gevolg van omstandigheden die buiten de controle van Alaturka vallen zoals, maar niet beperkt tot, wijzigingen met betrekking tot overheidsmaatregelen, stijgingen van de vervoerskosten (met inbegrip van vlieghavenbelastingen of havengelden en de kosten van brandstof) verhogingen van toegangsprijzen, verschuldigde belastingen en wisselkoersen.

Overschrijvingen worden geaccepteerd als het volledige verschuldigde bedrag is gepubliceerd. Alaturka accepteert ook betalingen via PayPal. Alaturka accepteert alleen creditcard betalingen in Turkse Lira (TL). Het volledige bedrag betaalbaar in Turkse Lira wordt berekend door middel van de dagelijkse inkoop wisselkoers op de datum van verkoop, vermenigvuldigd met het volledige uitgegeven en betaalbare bedrag. De genoemde wisselkoers is te vinden op www.xe.com. Uw bank zal de wisselkoers gebruiken bij het opladen van uw creditcard voor het bedrag van de Turkse Lira, ingetrokken door Alaturka. Alaturka aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor variaties in de uiteindelijk verschuldigde transactiebedrag aan vergoedingen en wisselkoersen die bankinstellingen gebruiken.


De restbetalingen voor Alaturka Cabin Charters moeten worden betaald bij aankomst tot vertrekhaven. Restbetalingen moeten worden gedaan in contanten. Alle betalingen en schuldvorderingen van Alaturka voor Turkije reizen, arrangementen, veerboten en privécharters moeten uiterlijk 15 dagen voor vertrek voldaan worden.

Productinformatie wordt door Alaturka in goed vertrouwen uitgegeven en Alaturka zal zijn uiterste best doen om alle producten te leveren, zoals geadverteerd. Alaturka behoudt zich het recht voor om de faciliteiten en services beschreven in zijn publicaties te veranderen en alternatieve regelingen van vergelijkbare monetaire waarde zonder compensatie te vervangen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van plezier als gevolg van een verandering.


Annulering door Alaturka

Alaturka behoudt zich het recht voor om een bevestigde boeking in alle omstandigheden te annuleren, echter Alaturka zal geen Gegarandeerde Vertrek Product annuleren met inbegrip van Turkije Tours, behalve in de bijzondere omstandigheden van overmacht, hier gedefinieerd als oorlog, oorlogsgevaar, oproer, burgeroorlog, industriële geschillen, terroristische activiteiten, natuurlijke of nucleaire ramp, brand, slechte weersomstandigheden, annulering van een vlucht of andere externe omstandigheden buiten de controle van Alaturka om. Compensatie is niet beschikbaar als Alaturka wordt gedwongen om te annuleren of in enig opzicht door overmacht een tour te wijzigen, en daar waar Alaturka niet in staat is om de geboekte tour te bieden, zal Alaturka alle betaalde bedragen terug aan de Klant betalen (minus eventuele betaalde verzekeringspremies) of een alternatieve datum of vakantie van vergelijkbare standaard aanbieden.


Alaturka behoudt zich het recht voor op elk moment de route of de vervoerder/transport en gebruikte accommodatie in alle omstandigheden te veranderen. Alaturka zal geen privécharter jachten wijzigen, behalve in bijzondere omstandigheden van overmacht.

In gevallen van jachtstoringen, hebben Alaturka en/of haar agenten 24 uur om dit te herstellen of de gulet te vervangen voordat een vergoeding zal worden toegekend. Als het probleem binnen deze periode wordt opgelost zal geen terugbetaling worden gegeven.


Alaturka is een intermediair tussen de Klant en de rederij en voor eventuele wijzigingen door de ferrymaatschappij waaronder vertraging, aanvaardt Alaturka geen aansprakelijkheid. Als de ferrymaatschappij eventuele wijzigingen uitgeeft, garandeert Alaturka contact met hun Klanten te houden en hen te informeren over wijzigingen, vertragingen en/of annuleringen. In geval van vertraging en veranderingen van ferry´s, zal Alaturka geen geld teruggeven, maar in geval van annulering door de ferrymaatschappij zullen terugbetalingen worden uitgegeven. In het geval dat een Klant Alaturka van onjuiste informatie over accommodatie, pick-up en drop-off locaties heeft voorzien, zal Alaturka geen terugbetalingen uitvoeren.


Reisverzekering

Adequate verzekering wordt sterk aanbevolen voor alle Klanten om minstens maar niet beperkt tot medische en repatriëringskosten, verlies van bagage en annulering of verkorting van een Product te dekken en mag geen geplande avontuurlijke activiteiten uitsluiten van het moment van boeking voor minimaal de volledige duur van de product. Klanten en hun persoonlijke bezittingen zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klanten. Alaturka aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rekening van de Klant waar Alaturka een product van redelijke standaard heeft verstrekt. Alaturka omvat geen verzekeringen, tenzij expliciet vermeld. Klanten zijn volledig verantwoordelijk voor het regelen van hun eigen verzekering.


Aansprakelijkheid van Alaturka

Alaturka Producten en in het bijzonder, avontuurlijke activiteiten, bevatten een element van risico voor de persoonlijke veiligheid van de Klant die andere pakketreizen niet bevatten. Door het accepteren van deze reisvoorwaarden zijn Klanten zich bewust van de risico's die inherent zijn aan hun gekozen reis - en Klanten ondernemen die risico's op hun eigen wil. Alaturka aanvaardt geen aansprakelijkheid van de schade van de Klant waar Alaturka haar aan zorgplicht aan Klanten heeft voldaan door het leveren van producten van een redelijke standaard. Alaturka aanvaardt geen aansprakelijkheid indien er geen fout is geweest van de kant van Alaturka of haar leveranciers, en de reden voor de geclaimde schade was ofwel de schuld van de Klant of een gevolg van bijzondere omstandigheden buiten de macht van Alaturka om door overmacht of anderszins en de gevolgen die niet konden worden vermeden, zelfs met alle zorgvuldigheid.

Wat betreft het vervoer door de lucht, over zee en per spoor alsook het verstrekken van accommodatie, zal de aansprakelijkheid van Alaturka in de genoemde gevallen worden beperkt op de wijze door de relevante internationale verdragen.


Alaturka aanvaardt geen aansprakelijkheid indien extra kosten door de Klant worden gemaakt voor vertraging, ongeval of verstoring van de product(en) buiten de controle van Alaturka om door overmacht of anderszins.


Reisdocumenten

Het is de verantwoordelijkheid van de Klanten in het bezit te zijn van een geldig paspoort, visum, vaccinaties, preventieve medicijnen en andere medische certificaten en alle benodigde reisdocumenten.


Alaturka is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van wijzigingen in de regels en wetten die noodzakelijke reisdocumenten eisen. Informatie over deze zaken wordt door Alaturka in goed vertrouwen gegeven maar zonder verplichting.

In het geval van verloren of gestolen documenten zal Alaturka meer dan blij zijn om op elke mogelijke manier te helpen, maar kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele extra kosten en de Klant heeft geen recht op enige vergoeding of compensatie van betaalde reiskosten.


Gezondheid en Gedrag

Voorafgaand aan de boeking worden alle Klanten verwacht zich ervan te vergewissen dat zij geschikt zijn en in staat om de route van hun gekozen tour, zoals beschreven in de brochure te voltooien. Elke Klant met reeds bestaande medische aandoeningen of ziekte moet de ware aard van deze omstandigheden op het moment van de boeking verklaren en een regeling treffen voor het verstrekken van medicatie of andere behandelingen die tijdens de tour noodzakelijk kunnen zijn. Deze Klant is verplicht om een medische verklaring van een huisarts te overdragen om te bevestigen dat hij of zij in staat is om te reizen. Als dergelijke informatie niet openbaar is gemaakt zal dit een schending van deze reserveringsvoorwaarden vormen en Alaturka verlichten van alle verplichtingen en aansprakelijkheid.


Inentingen en allergieën

Het is de verantwoordelijkheid van Klanten om te zorgen voor eventuele inentingen die nodig kunnen zijn voor de voorgenomen bestemmingen. Het is vereist dat Klanten Alaturka informeren over eventuele allergieën of andere fysieke omstandigheden die u zou kunnen beïnvloeden tijdens de tour. Wij behouden ons het recht voor om een persoon te weigeren of te aanvaarden als lid van de tour, indien de fysieke conditie, mentaal welzijn of gedrag van deze persoon interfereert met de werking van de tour. Er is in dergelijke gevallen geen restitutie.


Client Uitsluiting en Plaatselijke Wetten

Klanten gaan akkoord het gezag en de beslissingen van medewerkers van Alaturka en werknemers en vertegenwoordigers van zijn leveranciers tijdens de tour te accepteren. Indien het naar het oordeel van deze personen de gezondheid of het gedrag van een Klant voor of na het vertrek waarschijnlijk lijkt dat deze de veiligheid, comfort of plezier in gevaar brengt en daarmee de voortgang van de tour, kan de Klant van alle of een deel van de reis worden uitgesloten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid van de zijde van Alaturka. In het geval van slechte gezondheid van de Klant, kan Alaturka dergelijke afspraken naar eigen goeddunken maken en de kosten daarvan op de Klant verhalen. Passagiers gaan ermee akkoord te voldoen aan de wet-en regelgeving van Turkije. Alaturka is niet aansprakelijk voor Klanten die tijdens de tour illegale of onrechtmatige daden plegen.


Fotograferen

Onze gemachtigde vertegenwoordigers kunnen tijdens het gebruik van een Alaturka product foto's en films van onze Klanten nemen. Alaturka behoudt zich het recht voor om het materiaal te gebruiken voor reclame of promotie zonder verdere toestemming. Alaturka behoudt zich tevens het recht voor om zonder verdere toestemming reacties van Klanten, vragenlijsten of brieven in reclamemateriaal te gebruiken met betrekking tot Alaturka of haar producten.


Klachten

Indien de Klant een klacht heeft over een Product dient de Klant de klacht onmiddellijk bij een Alaturka werknemer in te dienen zodat Alaturka alles in het werk kan stellen om het probleem te verhelpen. Alaturka kan een probleem niet corrigeren als het zich niet bewust is van het feit. Het niet ter plekke klagen zal de klacht teniet doen of op zijn minst de aansprakelijkheid van Alaturka verminderen om op schadevergoeding te betalen. Mocht Alaturka niet in staat zijn om ter plaatse het probleem op te lossen dient een klacht binnen 30 dagen na de voltooiing van het product schriftelijk te geschieden.


Persoonsgegevens

Alle Klantgegevens worden beschermd in overeenstemming met de ”bescherming van persoonsgegevens"-wetten. Geoordeeld wordt dat als het contract is ondertekend de Klant akkoord gaat met het gebruik van deze gegevens om aan contractuele verplichtingen te voldoen.


Alaturka behoudt zich het recht voor gebruik van deze gegevens te maken voor direct marketingdoeleinden, marktonderzoek, klantdemografie, statistiek en informatie voor Alaturka en haar businesspartners. Indien de Klant niet wil dat deze gegevens door Alaturka worden gebruikt kunnen zij Alaturka hiervan per e-mail in kennis stellen, deze gegevens zullen dan worden vernietigd.

 

Accommodaties

Georganiseerde tour-accommodaties zijn gebaseerd op twin/double/triple/single en gedeelde slaapruimtes, afhankelijk van de geboekte tour.

Individuele reizigers zijn niet verplicht om het single supplement te betalen, tenzij erom gevraagd, maar individuele reizigers die geen eenpersoonskamer aanvragen en de geadverteerde aanvulling niet betalen zullen naar goeddunken van Alaturka in ruimten met andere reizigers worden geplaatst.


Speciale verzoeken zoals bedtypes, rookvoorkeuren en verbonden kamers zijn afhankelijk van beschikbaarheid.


Alaturka zal alles in het werk stellen om mensen die samen reizen in hun gevraagde kamertype te plaatsen, maar dit kan niet worden gegarandeerd. Gevraagde kamertypes op cabin charters zijn nooit gegarandeerd.


Kinderkorting tarieven

Elk kind dat met minstens een begeleider reist, heeft op bepaalde Turkije Tour producten recht op kortingen en de volgende tarieven zijn van toepassing:

0 jaar tot 5 jaar: gratis.

6 jaar tot 12 jaar: volledige prijs

Kinderen krijgen indien aangegeven op elke route korting op de cabin charter cruises. Neem op het moment van boeking contact op met Alaturka voor relevante kortingen.


Toepasbare kortingen op elk tourproduct zal pas bij de boekingsbevestiging door Alaturka worden toegepast.


Tour Inclusief en Exclusief

Elke vliegreis tenzij anders vermeld inclusief van de tour. Luchthavenbelastingen van aankomst/vertrek, visa, persoonlijke verzekering, persoonlijke spullen zoals, maar niet beperkt tot, extra drankjes bij de maaltijden, voedsel of snacks op andere momenten dan de maaltijd die op de route, wasgoed, telefoon, fax of Internet/e-mail toegangskosten, film, vergoedingen voor het nemen van foto 's of video's op bepaalde locaties, kosten voor het wisselen van geld, medische kosten, overbagage, douanerechten, winkelen en fooien.

Kortom als het niet in de sectie Inclusief van de route is genoemd, is het niet inbegrepen in de tour.


Luchthaventransfers

Luchthaventransfers, voor zover opgenomen in de tour, zijn aan het begin van de beschikbare service beschikbaar, voor inkomende transfers en op de laatste dag van de tour voor uitgaande transfers zoals in de tourroute. Vervoer naar de luchthaven, waar niet meegeleverd, kan tegen een extra vergoeding worden opgenomen.

Vervoer naar de luchthaven waar opgenomen of toegevoegd aan de tour zijn beschikbaar voor alle vluchten vanaf een luchthaven in Turkije.

Volledige vluchtdetails met inbegrip van aankomsttijd en vluchtnummer dien minimaal 48 uur voor aankomst worden aangeleverd. Gebrek aan volledige en juiste gegevens kunnen eventuele terugbetalingen voor transfers laten vervallen.


Vrije Tijd

Bepaalde perioden tijdens de tour kunnen worden aangewezen als ”vrije tijd”. Deze perioden zijn hoofdzakelijk voor de Klant een kans om te rusten, te ontspannen en/of te verkennen. Klant is vrij om deze gratis tijd te gebruiken zoals ze zelf willen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies, ongeval of letsel ontstaan tijdens dergelijke ”vrije tijd”.


Gegarandeerd Vertrek Producten

Gegarandeerd Vertrek Producten zijn gegarandeerde vertrekken op de data geadverteerd in de brochure, tenzij buiten controle van Alaturka door overmacht en omvatten alle reizen binnen de brochure.


Minimum aantal producten

Minimum aantal producten zijn alle producten die niet zijn opgenomen als Gegarandeerd Vertrek Producten op de Alaturka website.

In het geval dat een minimum aantal product niet voldoende boekingen heeft op een vertrekdatum, zal Alaturka of de Agent de Klant informeren. In een dergelijk geval zal de Klant de mogelijkheid worden geboden over te schakelen op een andere datum, met behulp van lokaal vervoer of een product van vergelijkbare waarde of met een upgrade naar een andere reis of een terugbetaling van alle betaalde bedragen. In dit geval zal Alaturka alles in het werk stellen om een geschikt alternatief te vinden.


Maximale groepsgrootte Producten:

Maximum aantal producten omvatten alle reizen met een Alaturka Bus en gulet cruise component. Een maximum van passagiers is voor deze tours ingesteld en maximale gulet aantallen variëren volgens de beschikbare hutruimtes. Deze limiet kan naar goeddunken van Alaturka zonder aankondiging worden gewijzigd. Boekingen worden dan gesloten en nadat deze limiet is bereikt niet geaccepteerd.


Gulet/cabin charters:

Beschikbaarheid moet schriftelijk met Alaturka worden bevestigd voorafgaand aan de acceptatie van elk boekingsproces.

De vertrekdatum van een cabin charter cruise kan niet door de Klant binnen 2 dagen na vertrek worden gewijzigd. Voor veranderingen buiten deze termijn zal Alaturka de vertrekdatum van de Klant zonder extra kosten wijzigen, op voorwaarde dat de nieuwe data beschikbaar zijn.

Op bepaalde routes moet individuele reizigers single supplements betalen. Twin share is niet beschikbaar.

Individuele reizigers moeten alleen een single supplement betalen als ze een hut voor zichzelf willen. Anders zal op bepaalde cruises een twin share met een andere reiziger beschikbaar zijn.


Aanvaarding van de Voorwaarden:

Ontvangst van een aanbetaling of een definitieve betaling geeft aan dat tourdeelnemers alle hierboven en gelieerde websites voorwaarden hebben gelezen en aanvaard en ermee akkoord gaan.